Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum12-04-2018
Aflevering4
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 28-02-2018 (met noot)
CiteertitelTBR 2018/61
SamenvattingSplitsen woning voor kamerverhuur. Omgevingsvergunning afwijken voor bouwen en gebruik verleend met toepassing van beleidsregel. Zin uit beleidsregel onverbindend wegens strijd met art. 2.12 Wabo en art. 3:4 lid 1 Awb. Bij formuleren van beleid kan niet aan wettelijke verplichtingen worden voorbijgegaan. Nieuwe beslissing op bezwaar
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 november 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] (hierna: vergunninghouder) omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen en gebruiken in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van het splitsen van de woning [locatie 1] te Maastricht voor kamerverhuur.
AnnotatorH.J. de Vries
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:696