Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum01-03-2018
Aflevering7468
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 25-10-2017 (met noot)
CiteertitelGst. 2018/33
SamenvattingBeroep mogelijk tegen de uitwerking van beheermaatregelen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juni 2016 heeft het college op grond van artikel 19a van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) het beheerplan "Engbertsdijksvenen" vastgesteld voor het deel waarvoor het college het bevoegd gezag is. Bij besluit van 24 juni 2016 heeft de staatssecretaris op grond van artikel 19b van de Nbw 1998 het beheerplan "Engbertsdijksvenen" vastgesteld.
AnnotatorS.D.P. Kole
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2894