Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum27-03-2018
Aflevering7469
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-12-2017 (met noot)
CiteertitelGst. 2018/41
SamenvattingGeen beroep mogelijk tegen een toekomstige ruimtelijke ontwikkeling die wordt genoemd in een beheerplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2016 heeft het college op grond van artikel 19a van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) het beheerplan Lemselermaten vastgesteld. Bij besluit van 23 augustus 2016 heeft de staatssecretaris op grond van artikel 19b van de Nbw 1998 het beheerplan Lemselermaten vastgesteld voor het deel waarvoor hij het bevoegd gezag is.
AnnotatorS.D.P. Kole
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3409