Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum31-12-2017
Aflevering10
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-07-2017 (met noot)
CiteertitelM en R 2017/135
SamenvattingDat het relativiteitsvereiste zich niet verzet tegen de inhoudelijke beoordeling van een beroepsgrond met betrekking tot de m.e.r.-beoordeling, betekent niet dat binnen die beroepsgrond ook met succes een beroep kan worden gedaan op milieuaspecten die niet strekken tot bescherming van de belangen van degene die zich op de gebrekkigheid van de m.e.r.-beoordeling beroept.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Steenderen; herziening bedrijfsterrein Aviko" vastgesteld.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1939