Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum31-01-2018
Aflevering1
RubriekArtikelen
TitelMag het een onsje meer zijn?
CiteertitelM en R 2018/1
SamenvattingIn het omgevingsrecht bestaat veel (pseudo)wet- en regelgeving met normen voor het reguleren van negatieve effecten van activiteiten op de fysieke leefomgeving. Het kan daarbij gaan om emissies naar de lucht of lozingen op het water, maar ook om geluid en trillingen, geur, externe veiligheid, bezonning en licht- of windhinder.
Auteur(s)J. van der Velden
Artikel aanvragenVia Praktizijn