Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftTijdschrift voor Gezondheidsrecht
Datum06-05-2018
Aflevering2
RubriekArtikelen
TitelKroniek rechtspraak bestuursrecht
CiteertitelTvGR 2018, 2, p. 120
SamenvattingDeze kroniek, die een periode van bijna twee jaar beschrijft, bespreekt een groot aantal bestuursrechtelijke uitspraken op het gebied van de gezondheidszorg. Ook de meest belangwekkende uitspraken over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet worden besproken. Achtereenvolgens komen aan de orde: algemeen bestuurs(proces)recht, uitspraken over de Wet BIG, over de Wkkgz en de Kwzi, jurisprudentie over de WTZi, de Gmw en de Wgp, uitspraken over de Wob, een uitspraak over de Wbp, jurisprudentie over de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Als laatste komen de rapporten van de Nationale ombudsman aan de orde.
Auteur(s)M.L. Batting , J.A.E. van der Jagt-Jobsen , M.A. de Vries
Pagina120-155
Artikel aanvragenVia Praktizijn