Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum28-02-2018
Aflevering2
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-12-2017 (met noot)
CiteertitelM en R 2018/28
SamenvattingVarkenshouderij
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2014 heeft het college aan [belanghebbende] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) verleend voor het veranderen van de varkenshouderij op het perceel [locatie 1] te Ambt Delden.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3448