Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum30-05-2018
Aflevering5
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelHvJ EU 12-04-2018, C-323/17 (met noot)
CiteertitelTBR 2018/78
SamenvattingPeople Over Wind/Sweetman
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 12 april 2018.#People Over Wind en Peter Sweetman tegen Coillte Teoranta.#Verzoek van de High Court (Irlande) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van natuurlijke habitats - Speciale beschermingszones - Artikel 6, lid 3 - Voorevaluatie om te bepalen of al dan niet een beoordeling moet worden verricht van de gevolgen van een plan of project voor een speciale beschermingszone - Maatregelen die daartoe in aanmerking kunnen worden genomen.#Zaak C-323/17.
AnnotatorR.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2018:244