Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum16-07-2018
Aflevering7474
RubriekKroniek
TitelKroniek Omgevingsrecht
CiteertitelGst. 2018/97
SamenvattingIn deze kroniek komt de jurisprudentie over de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aan bod. Ook besteden auteurs aandacht aan een aantal belangrijke wijzigingen van deze en enkele andere omgevingsrechtelijke wetten en de daarop gebaseerde uitvoeringsregels. , mr. , mr. , mr. , mr. , mr. , mr. L.J. Gerritsen, mr. F.A. Pommer & mr. J. van Vulpen
Auteur(s)T.E.P.A. Lam , S. Hillegers , R. Benhadi , M.H.P. Bullens , M.J.O. Copier , Y. Demirci , L.J. Gerritsen , F.A. Pommer , J. van Vulpen
Artikel aanvragenVia Praktizijn