Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftTijdschrift voor Gezondheidsrecht
Datum02-09-2018
Aflevering4
RubriekKroniek
TitelKroniek rechtspraak - Scheidsgerecht Gezondheidszorg en aanpalende geschillen (met noot)
CiteertitelTvGR 2018, 4, p. 302
SamenvattingIn de kroniek rechtspraak Scheidsgerecht Gezondheidszorg, zijn de uitspraken sinds 1998 van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (hierna: het Scheidsgerecht) van commentaar voorzien. Het aantal uitspraken dat in deze kroniek is verwerkt bedraagt in totaal 45, waarvan 19 uitspraken van het Scheidsgerecht, 19 uitspraken van civiele rechters en 7 uitspraken van de Governancecommissie Gezondheidszorg.
Auteur(s)T.A.M. van den Ende
Pagina302-314
Artikel aanvragenVia Praktizijn