Jurisprudentie Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Bestuursrecht
Datum23-11-2018
Aflevering12
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 10-07-2018 (met noot)
CiteertitelJB 2018/184
SamenvattingVerzoek om schadevergoeding (nadeelcompensatie), Connexiteit, Algemeen verbindend voorschrift.
Samenvatting (Bron)GLB. Aanwijzing dat bljvend grasland ecologisch kwetsbaat is. Vo. 1307/2013. Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB. Verzoek om schadevergoeding (nadeelcompensatie). Connexiteit. Aanwijzing is een algemeen verbindend voorschrift.
AnnotatorB.S. ten Kate
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:369