Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum22-01-2019
Aflevering3
RubriekWetenschap
TitelEvaluatie van de Wet hervorming herziening ten voordele
CiteertitelNJB 2019/157
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de Wet hervorming herziening ten voordele en de recente evaluatie daarvan. Daarbij komen de wettelijke wijzigingen aan de orde en wordt onder meer stilgestaan bij de belangrijkste bevindingen en conclusies naar aanleiding van de uitgevoerde evaluatie. Geconcludeerd wordt dat de mogelijkheden om een afgesloten strafzaak herzien te krijgen, zijn verruimd, zonder dat de herzieningspoorten wagenwijd zijn opengezet. De wet is doeltreffend te noemen. Er zijn echter wel enkele knelpunten gesignaleerd die de werking van het rechtsmiddel herziening zouden kunnen frustreren.
Auteur(s)J. Nan , N.L. Holvast , S.M.A. Lestrade , P.A.M. Mevis , P. Mascini
LinkVolledige tekst evaluatie (wodc.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn