Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftTijdschrift voor Gezondheidsrecht
Datum22-02-2019
Aflevering1
RubriekKroniek
TitelKroniek Mededingingsrecht (met noot)
CiteertitelTvGR 2019, 1, p. 59
SamenvattingIn deze kroniek staat de praktijk van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) centraal voor wat betreft de toepassing van de Mededingingswet in de zorg. Tevens worden twee informele zienswijzen van de ACM en enkele uitspraken van de Rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven over besluiten van de ACM behandeld. Tot slot wordt stilgestaan bij twee door de ACM gepubliceerde leidraden. De periode die door deze kroniek wordt bestreken betreft 1 juli 2016 tot 1 november 2018.
Auteur(s)C.T. Dekker , E. Belhadj , V. Jasarevic
Pagina59-79
Artikel aanvragenVia Praktizijn