Arbeidsrechtelijke Annotaties

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftArbeidsrechtelijke Annotaties
Datum19-04-2019
Aflevering1
RubriekAnnotaties
TitelArbeidstijdregulering en oproeparbeid HvJ EU 21 februari 2018, C-518/15 (Stad Nijvel/Rudy Matzak)
CiteertitelArA 2019, 1, p. 50
SamenvattingIn het Matzak-arrest breidt het Hof van Justitie EU het begrip arbeidstijd - onder voorwaarden - uit tot thuis doorgebrachte wachttijd. Het arbeidstijdenrecht biedt tot dusver slechts beperkte bescherming tegen oproeparbeid, terwijl de daaraan verbonden onzekerheid de gezondheid en het welzijn van steeds grotere groepen werknemers bedreigt. In deze bijdrage wordt onderzocht voor welke oproepcontracten het aanmerken van wachttijd als arbeidstijd soelaas biedt, waarbij tevens wordt ingegaan op het verband met de WML en de oproeptermijn in de Wet Arbeidsmarkt in Balans.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 21 februari 2018.#Ville de Nivelles tegen Rudy Matzak.#Verzoek van Cour du travail de Bruxelles om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2003/88/EG - Bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers - Organisatie van de arbeidstijd - Artikel 2 - Begrippen ,arbeidstijd' en ,rusttijd' - Artikel 17 - Afwijkingen - Brandweer - Wachtdienst - Thuiswachtdiensten.#Zaak C-518/15.
AnnotatorW.L. Roozendaal
Pagina50-81
LinkVolledige tekst artikel (docplayer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2018:82