Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum25-04-2019
Aflevering4
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 19-12-2018 (met noot)
CiteertitelTBR 2019/55
SamenvattingGebruikswijzigingsverbod niet in strijd met discriminatieverbod
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 november 2017, kenmerk BWT 35-17-3139, heeft het college aan ACC een last onder bestuursdwang opgelegd. De last strekt ertoe de exploitatie van de winkel in het pand Damrak 84 te Amsterdam (hierna: het pand) te (laten) staken en gestaakt te houden. Indien niet uiterlijk op de voorgeschreven datum aan de last wordt voldaan, zal bestuursdwang worden toegepast in de vorm van afsluiting van het gebouw.
AnnotatorD. Korsse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:4173