AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum08-05-2019
Aflevering19
RubriekGerecht EU
TitelGerecht EU 15-11-2018, T-202/10 RENV II, T-203/10 RENV II (met noot)
CiteertitelAB 2019/208
SamenvattingDefinitie van de publieke dienstverleningstaak
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Achtste kamer - uitgebreid) van 15 november 2018.#Stichting Woonlinie e.a. tegen Europese Commissie.#Staatssteun - Sociale huisvesting - Steunregeling voor woningcorporaties - Bestaande steun - Verbintenissen van de lidstaat - Besluit waarbij steun verenigbaar met de interne markt wordt verklaard - Artikel 17 van verordening (EG) nr. 659/1999 - Dienst van algemeen economisch belang - Artikel 106, lid 2, VWEU - Definitie van de publieke dienstverleningstaak.#Gevoegde zaken T-202/10 RENV II en T-203/10 RENV II.
AnnotatorA.A. al Khatib
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:T:2018:795