AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum15-05-2019
Aflevering20
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01-08-2018 (met noot)
CiteertitelAB 2019/225
SamenvattingRecreatiewoonschepen verwijderen en verwijderd houden
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 29 oktober 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van Kampen [partij A] en [partij B], [partij C] en [partij D] onder oplegging van een dwangsom gelast om hun recreatiewoonschepen op de percelen aan onderscheidenlijk [locatie 1], [locatie 2] en [locatie 3] te IJsselmuiden te verwijderen en verwijderd te houden. [partijen] zijn eigenaren van de percelen. Ingevolge het tot 6 april 2011 ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied, deel IJsselmuiden" rustte op deze percelen de bestemming "Recreatieve doeleinden". Bij brief van 12 januari 2010 aan [partij A] en [partij B], [partij C] en [partij D], alsmede met een publicatie op de website van de gemeente Kampen, heeft het college bekend gemaakt dat het voornemens is om de raad van de gemeente Kampen voor te stellen om de op de percelen rustende bestemming te wijzigen, waardoor het innemen van een ligplaats voor een recreatiewoonschip bij de betreffende percelen aan De Noord niet meer zal zijn toegestaan.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2577