Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum30-06-2019
Aflevering6
RubriekKroniek
TitelEuropees staats- en bestuursrecht
CiteertitelNTB 2019/26
SamenvattingNiet alleen in het Britse parlement, maar ook in de rechtspraak en literatuur stond de Brexit de afgelopen verslagperiode weer centraal. In ECLI:NL:RBAMS:2019:691, worden Britse eisers in hun vordering tegen de Staat die ertoe strekt dat de Staat hun reis- en verblijfsrechten na de Brexit respecteert en hen correct informeert over hun toekomstig verblijfrecht niet-ontvankelijk verklaard, omdat zij over die verblijfsrechten kunnen procederen bij de bestuursrechter en, wat betreft die informatie, de burgerrechtelijke grondslag (onrechtmatige daad) van de vordering onvoldoende is om de bevoegdheid van de burgerlijke rechter aan te nemen.
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , R. Ortlep , M.J.M. Verhoeven , R.J.G.M. Widdershoven
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2019:691