Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum11-07-2019
Aflevering7491
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 07-11-2018, C-461/17 (met noot)
CiteertitelGst. 2019/
SamenvattingPassende milieueffectbeoordeling (Holohan e.a.)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 november 2018.#Brian Holohan e.a. tegen An Bord Pleanala.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van de natuurlijke habitats - Instandhouding van de wilde flora en fauna - Wegenbouwproject - Passende milieueffectbeoordeling - Omvang van de motiveringsplicht - Richtlijn 2011/92/EU - Effectbeoordeling van bepaalde projecten - Bijlage IV, punt 3 - Artikel 5, lid 3, onder d) - Reikwijdte van het begrip voornaamste alternatieven.#Zaak C-461/17.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina95
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2018:883