Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum14-08-2019
Aflevering7492
RubriekArtikelen
TitelHet PAS: nu echt een gepasseerd station
CiteertitelGst. 2019/103
SamenvattingOp 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS of Afdeling) uitspraak gedaan inzake de verlening van natuurvergunningen aan veehouderijen en de vrijstelling van de activiteit beweiding en bemesting in de nabijheid van een aantal Nederlandse Natura 2000-gebieden. Deze uitspraken zijn om meerdere redenen van belang.
Auteur(s)S.D.P. Kole
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1604