Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum30-08-2019
Aflevering7-8
RubriekKort & bondig
TitelDe negatieve verklaring voor recht omtrent pacht
CiteertitelTvAR 2019, afl. 7-8, p. 455
SamenvattingDat een verklaring voor recht wordt gevorderd dat tussen partijen een (reguliere) pachtovereenkomst bestaat, doet zich relatief weinig voor. De verklaring daarvoor is eenvoudig: wie meent pachter te zijn hoewel een schriftelijke pachtovereenkomst ontbreekt en reden heeft om daarover te procederen, zal in de regel doorpakken met een vordering tot schriftelijke vastlegging (art. 7:317 lid 2 BW). Die vastlegging baant ook de weg naar toetsing door de grondkamer (art. 1019t Rv en 7:321 lid 4 BW), welke toetsing door pachters zelden als een nadeel wordt ervaren.
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina455
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn