Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum30-08-2019
Aflevering7-8
RubriekArtikelen
TitelWijzigingen van het onteigeningsrecht onder de Omgevingswet
CiteertitelTvAR 2019, afl. 7-8, p. 467
SamenvattingDe Aanvullingswet grondeigendom vult de Omgevingswet aan met regelingen inzake grondbeleidsinstrumenten. Tamelijk recent is de internetconsultatie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet (hierna: Aanvullingsbesluit grondeigendom) afgerond. Dit besluit vult de algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet aan. De voorgestelde regeling voor onteigening in de Aanvullingswet grondeigendom verschilt aanzienlijk van de huidige procedure in de Onteigeningswet (Ow). Deze bijdrage signaleert en becommentarieert vier in het oog springende voorgenomen wijzigingen.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans , T. Rotscheid
Pagina467
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (Recht.nl)
LinkVolledige tekst artikel (Feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn