Praktisch procederen

UitgeverUitgeverij Paris
TijdschriftPraktisch procederen
Datum19-07-2005
Aflevering4
RubriekArtikelen - Arbeidsrecht
TitelPlaats maken of bezet houden? Over rechtvaardiging van leeftijdsontslag
CiteertitelPP 2005, p. 116
SamenvattingHet is soms dringen op de arbeidsmarkt. Nieuwkomers vechten om een plek, oudkomers staan op hun verworven rechten, het lijkt wel Koninginnedag in Amsterdam. In deze bijdrage zal worden onderzocht in welke mate de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (hierna: WGBL) een verandering heeft gebracht in de toetsing van leeftijdsontslagen. Ik zal in het navolgende eerst kort een aantal relevante bepalingen uit de WGBL bespreken, waarna ik zal behandelen hoe leeftijdsontslagen volgens de wetgever gerechtvaardigd kunnen worden. Vervolgens geef ik weer hoe leeftijdsontslagen getoetst werden door civiele rechters voordat de WGBL werd ingevoerd. Ten slotte zal ik bekijken welke toets de CGB sinds 1 mei 2004 heeft aangelegd voor leeftijdsontslagen.
Auteur(s)W.L. Roozendaal
Pagina116-123
Artikel aanvragenVia Praktizijn