Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum17-10-2019
Aflevering35 De staat van het recht
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Europees materieel recht
CiteertitelNJB 2019/2168
SamenvattingIn deze kroniek Europees materieel recht wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen, op wetgevend en rechterlijk vlak, inzake het Europees burgerschap en de fundamentele vrije verkeersrechten, het Europees mededingingsrecht, het staatssteunrecht en de Economische en Monetaire Unie. De periode die bestreken wordt loopt van de zomer van 2017 tot de zomer van 2019.
Auteur(s)S.C.G. van den Bogaert , M. Jesse , B. Van Rompuy , V. Borger , M. Aalbers
Artikel aanvragenVia Praktizijn