Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum29-09-2019
Aflevering9
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 29-05-2019 (met noot)
CiteertitelTvAR 2019/7999
SamenvattingVertrouwensbeginsel
Samenvatting (Bron)Bij ongedateerd besluit, verzonden op 22 december 2016, heeft het college [wederpartij] onder oplegging van een dwangsom gelast de strijdigheid met wet- en regelgeving te beŽindigen door op het perceel [locatie 1] te Amsterdam de dakopbouw te verwijderen en het dak terug te brengen naar de laatst vergunde situatie of alsnog voor het dakterras, het hekwerk en de dakopbouw een complete aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen en het reeds gerealiseerde in overeenstemming te brengen met de verleende vergunning.
AnnotatorD. Korsse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1694