Rechtsgeleerd Magazijn Themis

UitgeverUitgeverij Paris
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Datum10-11-2019
Aflevering5
TitelEffectieve publiekrechtelijke handhaving van kartels: verklaren van de hoge percentages van procederen en succesvol procederen in Nederland
CiteertitelRM Themis 2019-5, p. 203
SamenvattingDe Nederlandse mededingingsautoriteit, tegenwoordig de Autoriteit Consument en Markt (ACM), kan aanzienlijke boetes opleggen voor inbreuken op het kartelverbod. Nadat de autoriteit haar eigen boetebesluit heeft heroverwogen in de bezwaarprocedure, staan beroep en hoger beroep open bij de Rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb). Als gevolg van het relatief hoge percentages succesvolle procedures tegen de boetes, lijken de juridische procedures voor het oplossen van geschillen (bezwaar, beroep en hoger beroep) in het geval van kartelboetes anders te functioneren dan op andere gebieden van het bestuursrecht. Deze observatie vormde het motief om een proefschrift te wijden aan het analyseren en verklaren van de hoge percentages van (succesvolle) rechtszaken in de Nederlandse kartelhandhaving en daarmee de factoren die deze afwijkingen be´nvloeden. In dit artikel worden door de auteur zelf de belangrijkste onderzoeksresultaten van dit onderzoek gepresenteerd.
Auteur(s)A. Outhuijse
Pagina203-214
Artikel aanvragenVia Praktizijn