AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum05-11-2019
Aflevering41
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 19-09-2019, C-95/18, C-96/18 (met noot)
CiteertitelAB 2019/480
SamenvattingUitkeringen van het ouderdomspensioenstelsel of kinderbijslag
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 september 2019.#Sociale Verzekeringsbank tegen F. van den Berg e.a.#Verzoeken van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Sociale zekerheid van migrerende werknemers - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Artikel 13 - Toepasselijke wetgeving - Ingezetene van een lidstaat die binnen de werkingssfeer van verordening (EEG) nr. 1408/71 valt - Uitkeringen van het ouderdomspensioenstelsel of kinderbijslag - Woonlidstaat en werklidstaat - Weigering van toekenning.#Gevoegde zaken C-95/18 en C-96/18.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2019:767