Bouwrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftBouwrecht
Datum12-12-2019
Aflevering12
RubriekArtikelen
TitelStikstofproblematiek: consequenties en oplossingsrichtingen voor de bouwpraktijk vanuit bestuursrechtelijk en civielrechtelijk perspectief
CiteertitelBR 2019/88
SamenvattingHet lijdt geen twijfel dat de natuur te lijden heeft gehad onder polderachtige pogingen om economische groei te combineren met natuurbehoud. Tegelijkertijd staat vast dat de PAS-jurisprudentie (en de houding van toestemming-verlenende bestuursorganen) forse economische schade tot gevolg heeft. En, wellicht soms onbedoeld en onnodig, initiatieven in de weg zit die juist nodig zijn om het klimaat een stap verder te brengen.
Auteur(s)A. Collignon , D.C. Orobio de Castro , E.C. Berkouwer , D. Muis
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn