AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum30-12-2019
Aflevering48
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 10-10-2019, C-674/17 (met noot)
CiteertitelAB 2019/553
SamenvattingInstandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 oktober 2019.#Procedure ingeleid door Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo - Kainuu ry.#Verzoek van de Korkein hallinto-oikeus om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna - Richtlijn 92/43/EEG - Artikel 12, lid 1 - Systeem van strikte bescherming van diersoorten - Bijlage IV - Canis lupus (wolf) - Artikel 16, lid 1, onder e) - Afwijking op grond waarvan een beperkt aantal van bepaalde specimens mag worden gevangen - Beheersjacht - Staat van instandhouding van de populaties van de betrokken soort.#Zaak C-674/17.
AnnotatorS.D.P. Kole
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2019:851