Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum31-12-2019
Aflevering12
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 09-10-2019 (met noot)
CiteertitelTvAR 2019/8008
SamenvattingWeiden van vee. Stikstof. Natura 2000-gebieden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2017 heeft de raad van de gemeente Halderberge het bestemmingsplan Eerste herziening bestemmingsplan Buitengebied Halderberge vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt onder meer de nieuwvestiging of uitbreiding van melkveehouderijen mogelijk. De Brabantse Milieufederatie vreest voor een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van een met die nieuwvestiging of uitbreiding samenhangende toename van het weiden van vee.
AnnotatorP.P.A. Bodden
LinkVolledige tekst annotatie (Hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3417