AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum14-02-2020
Aflevering7
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 12-06-2019, C-321/18 (met noot)
CiteertitelAB 2020/61
SamenvattingVaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-netwerk, overeenkomstig richtlijn 92/43/EEG
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 juni 2019.#Terre wallonne ASBL tegen Waals Gewest.#Verzoek van de Raad van State (Belgie) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 2001/42/EG - Beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's - Besluit - Vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-netwerk, overeenkomstig richtlijn 92/43/EEG - Begrip ,plannen en programma's' - Verplichting om een milieubeoordeling uit te voeren.#Zaak C-321/18.
AnnotatorS.D.P. Kole
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2019:484