TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftTRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum31-01-2020
Aflevering1
RubriekVerdieping
TitelMobiele werknemers tussen wal en schip: hoe een brug te slaan?
CiteertitelTRA 2020/2
SamenvattingDe co÷rdinatieverordening sociale zekerheid beoogt een volledig stelsel van conflictregels te geven, waardoor bepaald wordt welke socialezekerheidswetgeving aangewezen is. De verordening laat echter de verschillen tussen nationale stelsels bestaan. In sommige gevallen leidt de interactie van de verordening en de verschillen tussen de stelsels ertoe, dat mobiele werknemers geen uitkering krijgen, terwijl ze die in hun woonland wel zouden hebben gehad. Dit speelt bijvoorbeeld bij verschillen in wachttijden voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering tussen landen. In dit artikel wordt onderzocht welke oplossingen mogelijk zijn.
Auteur(s)G. Essers , F.J.L. Pennings
Artikel aanvragenVia Praktizijn