Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum10-04-2020
Aflevering7503
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-10-2019 (met noot)
CiteertitelGst. 2020/39
SamenvattingToename stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van toename van het weiden van vee
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2017 heeft de raad van de gemeente Halderberge het bestemmingsplan Eerste herziening bestemmingsplan Buitengebied Halderberge vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt onder meer de nieuwvestiging of uitbreiding van melkveehouderijen mogelijk. De Brabantse Milieufederatie vreest voor een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van een met die nieuwvestiging of uitbreiding samenhangende toename van het weiden van vee.
AnnotatorS.D.P. Kole
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3417