Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum17-04-2020
Aflevering15
TitelKroniek van de intellectuele eigendom
CiteertitelNJB 2020/958
SamenvattingHet Verenigd Koninkrijk doet niet mee met het Unified Patent Court. E-books doorverkopen mag niet. Een merk in een kunstwerk verwerken mag wel en een Engels scheldwoord in een merk voor een Duitse film ook. Voor vormgeving is de drempel voor auteursrechtelijke bescherming Europees geharmoniseerd. Elke voorzieningenrechter is bevoegd om over Europese merken en modellen te oordelen. Een merk claimen zonder de bedoeling het te gaan gebruik kan te kwader trouw zijn. De Europese lijst van beperkingen op het auteursrecht is definitief limitatief, maar bij de interpretatie ervan spelen de grondrechten een grote rol.
Auteur(s)D.J.G. Visser , S.C. Dack
Artikel aanvragenVia Praktizijn