Jurisprudentie Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Bestuursrecht
Datum29-04-2020
Aflevering5
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 03-12-2019 (met noot)
CiteertitelJB 2020/76
SamenvattingBeperking van de vrijheid van vereniging, Adequate rechtsbescherming.
Samenvatting (Bron)Artikel 11 van het EVRM staat niet in de weg aan toepassing van artikel 82b van de Wp2000. Van een schending van artikel 6 van het EVRM is geen sprake.
AnnotatorB. Roorda , J. Koornstra
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:649