Jurisprudentie Milieurecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Milieurecht
Datum21-05-2020
Aflevering5
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 12-02-2020 (met noot)
CiteertitelJM 2020/61
SamenvattingExceptieve toetsing, Intensiteit, Rechtsbeginselen, Onverbindendheid avv, Algemeen verbindend voorschrift, Beslissingsruimte, Beslissingsbevoegdheid, Willekeursluis.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert het bestemmingsplan "Buitengebied Mill en Sint Hubert, herziening 2018" vastgesteld.
AnnotatorE.J.H. Plambeck
LinkVolledige tekst annotatie (Willedonker.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:452