Jurisprudentie Omgevingsrecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Omgevingsrecht
Datum21-05-2020
Aflevering11
TitelHvJ EU 12-11-2019, C-261/18 (met noot)
CiteertitelJOM 2020/244
SamenvattingNiet-nakoming, Niet-uitvoering arrest Hof, MER-richtlijn, Ongedaan maken schending Unierecht. Europese Commissie tegen Ierland.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 12 november 2019.#Europese Commissie tegen Ierland.#Niet-nakoming - Arrest van het Hof waarbij niet-nakoming wordt vastgesteld - Niet-uitvoering - Richtlijn 85/337/EEG - Bouw van een windturbinepark waarvoor een vergunning is verleend - Project dat een aanzienlijk milieueffect kan hebben - Geen voorafgaande milieueffectbeoordeling - Regularisatieplicht - Artikel 260, lid 2, VWEU - Verzoek tot oplegging van een dwangsom en een forfaitaire som.#Zaak C-261/18.
AnnotatorB.A. Beijen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2019:955