Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum22-04-2020
Aflevering4
RubriekRubrieken
TitelBestuursstrafrecht
CiteertitelDD 2020/22
SamenvattingDe afgelopen jaren opende deze rubriek met een weergave van de vorderingen in de strijd tegen het veelkoppige monster van de ondermijning, waarin (naast het strafrecht) vooral ook het bestuursstrafrecht een strijdbare rol is toegedicht. Die strijd is ook dit rubriekjaar voortgezet. Het heeft, naast de inwerkingtreding op 15 december 2019 van de Wet herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (Stb. 2019, 311), vooral tot de indiening van diverse, hieronder nader te bespreken conceptwetsvoorstellen geleid, waaronder het voorstel tot versterking van de strafrechtelijke aanpak van de ondermijnende criminaliteit.
Auteur(s)A.R. Hartmann , H.J.B. Sackers
Artikel aanvragenVia Praktizijn