Vastgoedrecht

UitgeverUitgeverij Paris
TijdschriftVastgoedrecht
Datum30-06-2020
Aflevering3
RubriekAanbestedingsrecht
Titel(Sub)gunningscriteria in de aankondiging
CiteertitelVGR 2020, 3, p. 104
SamenvattingHoe ver moet de aanbestederin zijn aankondiging gaan voor wat betreft het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitverhouding? Is hij gehouden alle subgunningscriteria en bijbehorende wegingsfactoren in de aankondiging op te nemen? En maakt het verschil ofsprake is van een openbare of nietopenbare procedure? De Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) heeft zich hierover in een tweetal adviezen uitgelaten.
Auteur(s)L. Knoups
Pagina104
LinkVolledige tekst advies (CvAE 482 21 december 2018)
LinkVolledige tekst advies (CvAE 515 20 december 2019)
Artikel aanvragenVia Praktizijn