Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum02-07-2020
Aflevering7507
RubriekArtikelen
TitelDe aanpak van de stikstofproblematiek in Nederland: not fit for purpose
CiteertitelGst. 2020/74
SamenvattingIn deze bijdrage staat de vraag centraal of de huidige aanpak van de stikstofproblematiek voldoet aan de eisen van artikel 6 Habitatrichtlijn en of deze aanpak ‘fit for purpose’ is. De auteur gaat eerst in op de PAS-uitspraken en de gevolgen van deze uitspraken voor de praktijk. Daarna volgt een kritische beschouwing van de op 1 januari 2020 in werking getreden Spoedwet aanpak stikstof en de aangekondigde maatregelen op het terrein van natuurherstel, landbouw en luchtvaart.
Auteur(s)S.D.P. Kole
Artikel aanvragenVia Praktizijn