Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum02-07-2020
Aflevering7507
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-02-2020 (met noot)
CiteertitelGst. 2020/81
SamenvattingOpt-in-systeem reclamedrukwerk, huis-aan-huisbladen
Samenvatting (Bron)Kort Geding. Art. 10 EVRM. Persvrijheid. opt-in-systeem. In de gemeente wordt het zogenoemde opt-in-systeem ingevoerd waardoor zowel ongeadresseerd reclamedrukwerk als huis-aan-huisbladen alleen mogen worden bezorgd als op de brievenbus een JA/JA sticker is aangebracht. Voorheen gold het opt-out-systeem waarbij een huis-aan-huisblad bij alle adressen in de gemeente (behalve die met NEE/NEE-sticker) mocht worden bezorgd. Het hof legt als voorlopige maatregel aan de gemeente op dat het systeem met de JA/JA sticker voor het huis-aan-huisblad Stadsblad Utrecht nog niet mag worden gehandhaafd, totdat uitspraak is gedaan in de lopende bodemprocedure. Het hof acht het aannemelijk dat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de door de gemeente ingevoerde wijziging van de Afvalstoffenverordening (waardoor ook de huis-aan-huisbladen worden meegenomen in het opt-in systeem met de JA/JA sticker) in strijd is met art. 10 EVRM en dat op die grond de verordening voor de huis-aan-huisbladen buiten toepassing moet worden gelaten.
AnnotatorW.P. Adriaanse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:GHARL:2020:1528