Jurisprudentie in Nederland

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie in Nederland
Datum21-07-2020
Aflevering6
RubriekBestuursrecht
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 03-12-2019 (met noot)
CiteertitelJIN 2020/109
SamenvattingBeperking van de vrijheid van vereniging, Adequate rechtsbescherming.
Samenvatting (Bron)Artikel 11 van het EVRM staat niet in de weg aan toepassing van artikel 82b van de Wp2000. Van een schending van artikel 6 van het EVRM is geen sprake.
AnnotatorJ. Koornstra , B. Roorda
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:649