TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftTRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum21-08-2020
Aflevering8-9
RubriekPraktijk
TitelIs een wettelijke regeling noodzakelijk om alcohol- en drugscontroles door de werkgever mogelijk te maken?
CiteertitelTRA 2020/62
SamenvattingIs controle van werknemers op alcohol- en drugsgebruik binnen de arbeidsverhouding toegestaan volgens de AVG en de UAVG? Volgens de jurisprudentie wordt de controle toelaatbaar geacht als aan de criteria die uit art. 8 EVRM volgen, is voldaan. Maar het testen, registreren en het gebruiken van de informatie die uit de test wordt verkregen, zijn op grond van de UAVG niet toegestaan. Om het voor de werkgevers mogelijk te maken dergelijke controles uit te voeren waaraan zij daadwerkelijk ook arbeidsrechtelijke consequenties kunnen verbinden, moet daarom de UAVG hierop worden afgestemd.
Auteur(s)I. van der Helm
Artikel aanvragenVia Praktizijn