Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum30-06-2020
Aflevering6
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-08-2019 (met noot)
CiteertitelM en R 2020/55
SamenvattingOntgrondingsvergunningen omvatten inhoudelijk geen wijziging ten opzichte van de voorheen verleende tijdelijke vergunningen en vallen daarom niet onder de mer-(beoordelings)plicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 7 december 2017 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg aan [vergunninghouder] drie vergunningen verleend voor de ontgronding van de percelen plaatselijk bekend als "Heerenweg-West", "Heerenweg-Oost" en "Vrieheide" te Heerlen. De ontgrondingsvergunningen hebben betrekking op drie zandwinningslocaties in het noorden van Heerlen: "Heerenweg-West", "Heerenweg-Oost" en "Vrieheide". Daar wordt zilverzand gewonnen. Direct ten oosten van de locatie "Heerenweg-Oost" ligt een grotere zandwinlocatie van het bedrijf Sibelco. De zandwinningslocaties liggen vlakbij het natuurgebied Brunssummerheide. De Behoud Brunssummerheide en Bewonerscollectief BuurSibelco kunnen zich niet met de bestreden besluiten verenigen.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (soppegundelach.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2822