Bouwrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftBouwrecht
Datum16-09-2020
Aflevering9
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 03-06-2020 (met noot)
CiteertitelBR 2020/64
SamenvattingAfstand tussen perceel appellant en Natura 2000-gebied, directe woon- en leefomgeving?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2019 heeft de raad van de gemeente Stede Broec het bestemmingsplan "Parklaan 2017" vastgesteld. Het plan voorziet in een woonzorgcomplex aan de rand van Lutjebroek direct ten zuiden van de P.J. Jongstraat en de hoek van de Parklaan. De stichting is initiatiefneemster van het woonzorgcomplex. Het woonzorgcomplex moet plaats bieden aan 12 jong volwassenen met een beperking en er komen vier appartementen voor bewoners die onder begeleiding gaan wonen. In samenhang met deze nieuwe ontwikkeling zullen de kassen van de agrarische vestiging ten westen van de planlocatie worden gesloopt. [appellant] woont aan de [locatie] te Lutjebroek, op een afstand van circa 63 m van het plangebied. Hij komt tegen de voorziene ontwikkeling op, omdat hij vreest voor aantasting van zijn woon- en leefklimaat.
AnnotatorC.A.H. van de Sanden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1317