Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum30-04-2020
Aflevering3-4
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-03-2020 (met noot)
CiteertitelM en R 2020/38
SamenvattingDoelstelling initiatiefnemer van belang voor het oordeel of een geopperd locatiealternatief een redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatief voor plan-MER is. Onzekere toekomstige gebeurtenissen hoeven niet in het plan-MER te worden beschouwd. Bevoegd gezag mag zonder tegendeskundigenonderzoek of de overlegging van andere objectief verifieerbare gegevens uitgaan van een door een deskundige opgestelde passende beoordeling (systeemanalyse met betrekking tot gevolgen stikstofdepositie op gevoelige hexagonen in N2000-gebieden) .
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2019 heeft de raad van de gemeente Schagen het bestemmingsplan Pallas-reactor vastgesteld. Stichting Pallas is voornemens om een multifunctionele nucleaire reactor te realiseren op het terrein van de bestaande Onderzoekslocatie Petten, die geschikt is voor het produceren van medische isotopen, industriŽle isotopen en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. Deze reactor dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor in Petten, die bijna 60 jaar operationeel is en tegen het einde van zijn economische levensduur loopt.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (soppegundelach.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:741