Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum13-10-2020
Aflevering10
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelHvJ EU 25-06-2020, C-24/19 (met noot)
CiteertitelTBR 2020/135
SamenvattingPlannen en programma’s in de zin van Richtlijn 2001/42/EG
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 25 juni 2020.#A e.a. tegen Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen.#Prejudici?le verwijzing - Richtlijn 2001/42/EG - Milieueffectbeoordeling - Stedenbouwkundige vergunning voor de bouw en exploitatie van windturbines - Artikel 2, onder a) - Begrip ,plannen en programma's' - Voorwaarden voor de verlening van de vergunning die zijn neergelegd in een besluit en een omzendbrief - Artikel 3, lid 2, onder a) - Nationale handelingen die een kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor projecten - Ontbreken van een milieubeoordeling - Handhaving van de gevolgen van nationale handelingen en van de op basis daarvan verleende vergunningen wanneer is gebleken dat die handelingen onverenigbaar zijn met het Unierecht - Voorwaarden.#Zaak C-24/19.
AnnotatorR.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2020:503