Jurisprudentie in Nederland

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie in Nederland
Datum18-10-2020
Aflevering8
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 17-07-2020 (met noot)
CiteertitelJIN 2020/140
SamenvattingVerjaring, Verlengingsgrond, Vereffening in en heropening van faillissement.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht; verjaring. Vordering op rechtspersoon die na faillietverklaring door insolventie is ontbonden en vervolgens is opgehouden te bestaan (art. 2:19 lid 1, onder c, en lid 6 BW), terwijl de mogelijkheid bestaat dat de vereffening in faillissement wordt heropend (art. 194 Fw). Geldt gedurende de periode dat de rechtspersoon is opgehouden te bestaan, voor de verjaring een verlengingsgrond als bedoeld in art. 3:320 BW?
AnnotatorH.A. de Bruijn , E.J.H. Zandbergen
LinkVolledige tekst annotatie (Stonewater.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2020:1310