Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum30-09-2020
Aflevering8
RubriekArtikel
TitelOntvangstbevestigingen en tegenberichten: wat er gebeurt na de melding
CiteertitelNTB 2020/208
SamenvattingDe meldingsplicht is de verplichting voor burgers om het verrichten van een activiteit vooraf kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. Het instrument wordt door wet- en regelgevers veelvuldig gebruikt als een regeldruk verminderend alternatief voor een vergunningplicht. Wanneer het bevoegd gezag immers geen besluit in de zin van de Awb hoeft te nemen, blijven burgers en bestuursorganen tijdrovende voorbereidingsprocedures (afd. 4.1 Awb) en eventueel daaropvolgende bezwaar- en beroepsprocedures bespaard.
Auteur(s)W.P. van der Meulen
Artikel aanvragenVia Praktizijn