Juridisch up to Date

UitgeverRendement Uitgeverij
TijdschriftJuridisch up to Date
Link
Datum28-10-2020
Aflevering10
RubriekEnergie- en nutssector
TitelUitspraak EU Hof Vlaamse windparken geen munitie voor tegenstanders Nederlandse windparken
CiteertitelJutD 2020/170
SamenvattingDe afgelopen jaren is een trend te zien van meer kritische rechtspraak ten opzichte van het handelen van de Nederlandse overheid op het gebied van milieu en milieueffecten. Niet alleen de Hoge Raad greep met het Urgenda-arrest diep in met de verplichting voor de Staat tot naleving van (internationale) verplichtingen bij het (nationale) milieubeleid, ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft met de PAS-uitspraak het Nederlandse milieubeleid doen schudden op zijn grondvesten. Opvallend is dat zowel de Urgenda-uitspraak als de PAS-uitspraak volgden uit procedures die werden ge´nitieerd door milieuorganisaties. Milieuorganisaties benutten daarbij de juridische mogelijkheden die het internationaal- en Europeesrechtelijke kader bieden om nationaal milieu beleid aan te toetsen. Men boekt hiermee succes en lijkt op jacht naar een volgende 'Urgenda' of 'PAS'. Zo ook op het stormachtige gebied van de ontwikkeling van windturbines.
Auteur(s)V.R.C. van Ahee , R.J. de Heer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2020:503